آب مقطر در ظرفهای 4 لیتری

خانه » آب مقطر در ظرفهای ۴ لیتری
جدیدترین نوشته ها

آب مقطر در ظرفهای ۴ لیتری

این آب مقطر درظروف PETچهار لیتری قابل عرضه میباشد
هر نوع آب مقطر با مشخصات دلخواه مشتری اعم از یک بارتقطیر و دوبار تقطیر وچند بار تقطیر با TDSصفروهدایت الکتریکی صفرقابل عرضه میباشد
این نوع آب مقطر بدلیل وزن کم وقابل حمل بودن بسیار مورد توجه پزشکان و دندانپزشکان عزیز میباشد

 

آب مقطر در ظرفهای ۴ لیتری
2.5 (50%) 4 votes